ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για την «προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης  – αποχέτευσης » έτους 2016 προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ. Πρωτ .26/2015

      Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 02/02/2016 ημέρα Τρίτη από 10.00 μέχρι στις 10.30 ώρα στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του 1ου ορόφου στο κτίριο –Δημαρχείο – στη Χαλκηδόνα.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος , θα επαναληφθεί μετά από εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα

    Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο άρθρο 7  των όρων της διακήρυξης.

     Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον τύπο    στις  22/01/2016 .

    Πληροφορίες για την προμήθεια, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το γραφείο που βρίσκεται στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α στη Χαλκηδόνα καθώς και στο τηλέφωνο 23910/21113.