Πρόγραμμα για 15000 ανέργους νέους ηλικίας 18 – 24 ετών