Ενημέρωση σχετικά με το Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.