ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Χθες 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, λάβαμε με email έγγραφο από το Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα).
Το αιφνίδιο αυτό έγγραφο αναφέρει ρητά, την ανάγκη εύρεσης κατάλληλων δημοτικών χώρων από όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων.
Ως εκ τούτου, επειδή το ζήτημα κρίνεται επείγον και πολύ σοβαρό, ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς ζήτησε εκτάκτως από τους Προέδρους των Δημοτικών/Τοπικών Συμβουλίων να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες τους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων και των Συλλόγων, καθώς και να λάβουν αντίστοιχη απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι τις 31/3/2016.
Ήδη σήμερα το πρωί (17/3/2016), συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, καθώς επίσης ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χαλκηδόνος για το θέμα που προέκυψε.
Για την εξέλιξη της πορείας του ζητήματος, θα σας κρατάμε ενήμερους.
ΕΓΓΡΑΦΟ_ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ_ΥΠΕΣ