Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ