Δελτίο Τύπου για την φιλοξενία της Τιμίας Κάρας της Αγίας Παρασκευής