Μήνυμα Δημάρχου, Αντιδημάρχου για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις