Δελτίο Τύπου για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2016