Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση που υπεβλήθη τον Ιούλιο του 2016 από τον Δήμο μας για δημιουργία, επιχορήγηση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014–2020».
Η δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Χαλκηδόνος, είναι μία σημαντική ενέργεια που θα συμβάλλει στην επαύξηση των Κοινωνικών Δομών, αφού θα προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους συνδημότες μας, που η συνεχιζόμενη κρίση, τους έχει δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης.
Η λειτουργία τους θα ξεκινήσει από το νέο έτος. Για την διαδικασία της υλοποίησης των δράσεων αυτών, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωσή μας.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ