Μετά από έντονες πιέσεις του Δημάρχου Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδά προς το Υπουργείο Υποδομών, τόσο με γραπτές επιστολές όσο και με παραστάσεις του στο Υπουργείο, έγινε επιτυχώς η δέσμευση ποσού 300.000 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ειδικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, καθώς και έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα σε αυτό (ΑΔΑ: Ω31Κ4653ΟΞ-6ΣΚ).
H ανέγερση και η κατασκευή του Ειδικού Σχολείου είχε πραγματοποιηθεί, όμως η παραλαβή του έργου δεν μπορούσε να γίνει αφού η περιοχή χρήζει αντιπλημμυρικής προστασίας.
Με την εξασφάλιση του κονδυλίου αυτού και την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων, έγινε η διοικητική παραλαβή του 3/θέσιου Ειδικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου την Παρασκευή 14/10/2016 (ακολουθεί φωτογραφικό υλικό).
Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή και το Δήμο μας αλλά και για την Δυτική Θεσσαλονίκη, αφού στόχος μας είναι να λειτουργήσει το Σχολείο το Σεπτέμβριο του 2017 και έτσι να αρχίσουν να φοιτούν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
20161014_12015820161014_124245