Η διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος αναγκάζεται να απαντήσει στο τελευταίο Δελτίο τύπου της Δημ. Παράταξης ‘Ενωμένοι Δημιουργούμε’, αν και έχει ξεκαθαρίσει ρητά τη φιλοσοφία της πως ερωτήσεις που αφορούν στο Δήμο, πρέπει να απαντώνται στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρ’ όλα αυτά, με αποκλειστικό γνώμονα την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διαφώτιση των δημοτών μας, οφείλουμε με στοιχεία να ξεκαθαρίσουμε, γνωστά σε όλους, γεγονότα, τα οποία παρουσιάστηκαν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης/11/2014 και της 4ης/11/2015:
picture11ον) Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως ο Δήμος μας δεν προέκυψε από παρθενογένεση και υπήρχαν οικονομικές οφειλές από τους πρώην Καποδιστριακούς. Είναι κάτι που ειπώθηκε πολλάκις άλλωστε. Το χρέος, όμως, που παρέλαβε η σημερινή Διοίκηση την 1η/09/2014, σε καθεστώς Καλλικράτη, ήταν 9.122.841,97€, διότι δυστυχώς προέκυπταν και προκύπτουν δικαστικές παρελθοντικές υποθέσεις, οι οποίες μεταβάλλουν συνεχώς το ύψος του χρέους.
* Δαπάνες οι οποίες δεν είχαν τιμολογηθεί και δεν αναφέρθηκαν στο δελτίο τύπου της Δημ. Παράταξης ‘Ενωμένοι Δημιουργούμε’.
Το δε ταμείο στις 31/8/2014, ανέρχονταν ναι μεν στο 1.666.350,29 €, αλλά να θυμήσουμε ότι τα  659.096,72 € ήταν ειδικευμένα, δηλαδή χρήματα τα οποία ήταν δεσμευμένα για δρομολογημένα έργα. Μάλιστα, το υπόλοιπο δεν έφτανε για να καλύψει το κόστος της ασυμβατοποίητης ανταποδοτικής αποκομιδής που έφτανε στο ύψος του 1.178.708€, χρήματα που είχαν πληρώσει οι Δημότες την προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν υπήρχαν στο Ταμείο του Δήμου κατά την 31η/8/2014. Επομένως, εάν αφαιρεθούν τα χρήματα των δρομολογούμενων έργων και το κόστος της αποκομιδής το πραγματικό υπόλοιπο του ταμείου ήταν ουσιαστικά 171.454,43, είχε δηλαδή αρνητικό πρόσημο.
Μήπως για όλα αυτά και για άλλα τόσα, θα έπρεπε τελικά να αναρωτάται η Δημ. Παράταξη ‘Ενωμένοι Δημιουργούμε’, που είχε τότε το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν ήταν αυτή που διοίκησε κατά την προηγούμενη θητεία; 
2ον) Κατηγορείτε τη σημερινή Διοίκηση πως καθυστερεί τη διαδικασία διαγραφής των Α.Φ.Μ. των Νομικών Προσώπων συμπεριλαμβανομένων και των τριών πρώην Δήμων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η διαγραφή 13 Νομικών Προσώπων είναι μια διαδικασία που παρά τις αμέτρητες γραφειοκρατικές δυσκολίες, ξεκίνησε και ολοκληρώνει η σημερινή Διοίκηση.
Αν το θεωρείτε λοιπόν τόσο εύκολο, γιατί δεν ξεκίνησε και δεν έληξε όταν έπρεπε;
Κάτι άλλο, που κληρονόμησε η παρούσα Διοίκηση και εντέχνως παρακάμπτετε στο δημοσίευμά σας, είναι το δεσμευμένο Α.Φ.Μ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (που σημαίνει διακοπή της λειτουργίας της), όπως επίσης την δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου μας για ελάφρυνση από ληξιπρόθεσμα χρέη, η οποία αγνοήθηκε αδικαιολογήτως, τη στιγμή που όμοροι Δήμοι αξιοποίησαν την ευκαιρία και εξόφλησαν χρέη μέχρι και άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημερινή Διοίκηση, παρ’όλο που είχε νεοεκλεγεί αλλά έχοντας ενημέρωση για αυτό, κατάφερε να ελαφρύνει το Δήμο κατά 600.000, εκμεταλλευόμενη νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που ίσχυε από το 2013 και κάνοντας χρήση την τελευταία στιγμή στη σιωπηρή παράτασή του (Δεκέμβριος 2014).
Εντέχνως, επίσης, παρακάμπτετε όσα κατάφερε να κάνει μέχρι στιγμής η παρούσα Διοίκηση με πολλή προσπάθεια, αφού τίποτα δεν πραγματοποιείται ως δια μαγείας ή με ευκολόγια και θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει από άλλους. Μερικά από αυτά είναι:

  1. Απογραφή και καταγραφή όλης της περιουσίας του Δήμου,
  2. Επίλυση της οικονομικής διαφοράς μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΧ και τακτοποίηση όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων,
  3. Την τακτοποίηση των καταστάσεων με τους μετρητές ΔΕΗ που βάρυναν το Δήμο με δαπάνη Η/Φ,
  4. Εκπόνηση Επιχειρησιακού 5ετούς Προγράμματος και Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Απορριμμάτων (χωρίς οικ. επιβάρυνση) που αποτελούν χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία για το Δήμο,
  5. Την διεκδίκηση και εξασφάλιση 000.000 ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία σε περιοχές του Δήμου μας και την προσπάθεια για λειτουργία του 3θέσιου ειδικού σχολείου στον Άγιο Αθανάσιο το συντομότερο δυνατό,
  6. Την έγκριση για ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Β Τάξης στο Δήμο μας,
  7. Την συνεχή βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολείων του Δήμου,
  8. Την προσπάθεια ένταξης στο ΕΣΠΑ της επέκτασης του φυσικού αερίου στο Δήμο μας,
  9. Την ωρίμανση των μελετών, ώστε να είναι έτοιμες για ένταξη των έργων “Αρδευτικό Νέας μεσήμβριας”, του “Βιολογικού Κουφαλίων”,
  10. Την εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (χωρίς οικονομική Επιβάρυνση για το Δήμο) μέχρι στιγμήςγια:

-την ενίσχυση της ανύπαρκτης κοινωνικής πολιτικής με την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, Κέντρου Κοινότητας, Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και κάρτες σίτισης για ευπαθείς ομάδες (Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),
-την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με προστασία του Δήμου από πλημμυρικά φαινόμενα (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-FYROM),
-την βελτίωση και ενίσχυση του ρέματος Βαρδαρόβασι (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-FYROM),
-την εφαρμογή συστημάτων έξυπνης διαχείρισης για τη μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης από άρδευση και ύδρευση, τον έλεγχο ποιότητας νερού και την βελτίωση/επέκταση των δικτύων (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-FYROM και στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),
-την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης με ειδικούς κάδους και δημιουργία πρότυπης μονάδας κομποστοποίησης (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία)
-την αναβάθμιση και βελτίωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ανάδειξη της νησίδας του Αξιού ποταμού και την δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου και περιβαλλοντικού μουσείου, καθώς και δημιουργία “φυσικού-ιστορικού μονοπατιού’ (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-FYROM και Ελλάδα-Βουλγαρία)
-τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας για την προαγωγή καλών πρακτικών με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία),
-την δημιουργία κινητής μονάδας υγείας με παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών και πρώτων βοηθειών, τηλεϊατρική, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία),
-την περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring GIS) της λεκάνης απορροής του Αξιού, τη μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης και τη καλύτερη λειτουργία των αποστραγγιστικών δικτύων (Συμμετοχή στο INTERREG Ελλάδα-FYROM),
-Την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο νέο LEADER 2014-2020 ύψους 2.500.000 ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς, υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, κ.α.
-τις αναπλάσεις χώρων, τη δημιουργία δημοτικού πάρκιγκ, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και χώρων για ΑΜΕΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε άξονες που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα (Συμμετοχή στο Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας),
-τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο Αμφικτυονία με σκοπό την εύρεση και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για την ανάδειξη αρχαίων και ιστορικών πόλεων,
-τη συμμετοχή του Δήμου μας στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας EOES HELICAS με σκοπό την εύρεση και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για κοινωνικούς-περιβαλλοντικούς-αθλητικούς σκοπούς καθώς επίσης την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας,
-την εκπόνηση Master Plan, με άλλους 4 όμορους Δήμους, για διεκδίκηση χρηματοδότησης ύψους εκατομμυρίων, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση στον Αξιό Ποταμό, να δημιουργηθεί “οδικός χάρτης” για την προστασία και αειφορική διαχείριση του ποταμού και των περιοχών πέριξ αυτού, στηριζόμενοι σε κεντρικούς πυλώνες ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης.
Την δύσκολη καθημερινότητα και τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία που με το μειωμένο προσωπικό που έχουμε προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών...
3ονΑπό τις οικονομικές καταστάσεις-ισολογισμούς των ετών 2013, 2014 & 2015, όπως είχαμε παρουσιάσει και παλαιότερα (ΔΣ: 17/11/2014, 4/11/2015, 5/9/2016), προκύπτει εμφανώς ο στόχος της σημερινής Διοίκησης που είναι το ‘νοικοκύρεμα’ που έχει πετύχει με πολλή προσπάθεια, δηλαδή με τη μείωση, τόσο των απαιτήσεων, όσο και των υποχρεώσεων του Δήμου. Με λίγα λόγια κατορθώνουμε να εισπράττουμε αυτά που αναλογούν στο Δήμο, μειώνοντας τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και αυξάνοντας τα Ταμειακά διαθέσιμα, πετυχαίνοντας έτσι ΘΕΤΙΚΟ αποτέλεσμα (χρήση έτους 2015). Να υπενθυμίσουμε πως υπάρχουν ακόμη και σήμερα οι μη τιμολογημένες υποχρεώσεις από χρήσεις παλαιότερων ετών που μεταβάλλουν διαρκώς τα οικονομικά δεδομένα.
picture1Επομένως, όπως πιστοποιούν και οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, τα οργανωτικά οικονομικά του Δήμου βρίσκονται σε πολύ καλύτερη και συνεπώς βελτιωμένη κατάσταση και μάλιστα αντιμετωπίζοντας τη διαρκώς μεταβαλλόμενη  και δύσκολη καθημερινότητα.
4ον) Σχετικά με το αποχετευτικό έργο Χαλκηδόνας-Αδένδρου, παραθέτουμε την υπ’ αρ.οικ.135208/29-12-2014 απόφαση απένταξης και ανάκλησης της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ 2007-2013,
picture2
καθώς και το έγγραφο ανάκλησης αυτής και εκ νέου ένταξής του στον άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, με προσπάθειες της σημερινής Διοίκησης, στις 15/12/2015.
picture3
Τη στιγμή λοιπόν που εμείς προσπαθούσαμε να εντάξουμε σημαντικά έργα για το Δήμο, όπως για παράδειγμα 1) τα Δίκτυα Αποχέτευσης στις Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου, 2) το Βιολογικό Καθαρισμό Χαλκηδόνας-Αδένδρου, 3) το Δίκτυο Αποχέτευσης Βαθυλάκκου-Μεσημβρίας, άλλοι κατέθεταν ανώνυμες καταγγελίες σε όλους τους φορείς του Ελληνικού κράτους, εκτός ίσως από τον παπά της ενορίας
 picture4
ενώ άλλοι επώνυμες, μετά την ένταξη και υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης των έργων με τους αναδόχους. Άραγε με τί σκοπό έγιναν όλα αυτά; Μήπως για να καλύψουν λάθη και παραλείψεις της αμέσως προηγούμενης Διοίκησης σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς; 
picture5 5ον) Η σημερινή Διοίκηση αποδεικνύει επανειλημμένα πως δεν διακατέχεται από αισθήματα μνησικακίας ή εκδικητικότητας και σέβεται την αρχή της συνέχειας του Δήμου χωρίς διακρίσεις, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να καθυστερήσει κάποιο έργο, απλά και μόνο για να το παρουσιάσει ως δικό της. Έκανε όλες τις δέουσες διαδικασίες (κατέθεσε πλήρη φάκελο και δικαιολογητικά) για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης των πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ξηροχωρίου, όπως αποδεικνύει και το υπ’αριθμ. Πρωτ.23595/28-11-2014 έγγραφο του Δήμου προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013’ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
picture6
Με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 24107/18-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το έργο εντασσόταν μεν στο Πρόγραμμα ‘Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’, όμως η χρηματοδότησή του ανερχόταν σε μόλις 1,00€ (κοινώς τελείωσαν τα Κοινοτικά χρήματα από το ΕΣΠΑ 2007-2013). Εντούτοις, η παλαιότερη μελέτη είναι πλέον ολοκληρωμένη και έτοιμη προς ένταξη, μόλις ανοίξει το αντίστοιχο μέτρο στο τρέχον ΕΣΠΑ.
picture7
Συνεπώς, παραπληροφόρηση ή σκόπιμη ενέργεια, η απένταξη του έργου που εμείς παλέψαμε και εντάξαμε;;
Κλείνοντας, χαιρόμαστε που συμφωνείτε μαζί μας ότι πράγματι η αντιπολίτευση δεν είναι ‘ραντεβού στα τυφλά’. Πρέπει όμως και εσείς να δεχτείτε ότι είναι ένα ραντεβού διαρκούς προσφοράς και ευθύνης, αλλά και ένα ραντεβού με την αλήθεια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την αίθουσα του διαλόγου, των επιχειρημάτων, της δημοκρατίας και των αποφάσεων, και όχι στους εισαγγελείς, χωρίς λόγο και αιτία.
Γι’ αυτό ζητήσαμε και ζητάμε τη συνεργασία της Αντιπολίτευσης, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για το δημότη, για να ενώσουμε θέσεις, ιδέες, απόψεις για το μέλλον του τόπου μας.
 
Δεν θεωρούμε ωφέλιμη για τους δημότες την ξεπερασμένη, πλέον, αναμόχλευση του παρελθόντος που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, όπως έδειξε κι η πρόσφατη ιστορία, σε αδιέξοδο και όχι στην πολυπόθητη πρόοδο και ομόνοια.  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ