Δελτίο τύπου για την ημερίδα ‘Συμβιώνοντας με τα αδέσποτα’