Ανακοίνωση του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις ΔΕ Αγ.Αθανασίου και Κουφαλίων