Δελτίο Τύπου για κυκλοφοριακή ρύθμιση λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Χαλκηδόνος’