Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι φέτος η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και  επαγγελματικής ζωής” αρχίζει νωρίς τον Μάϊο με στόχο να ολοκληρωθεί με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εντός του Ιουνίου, έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο οι ωφελούμενες να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν.
Ενόψει της δημοσίευσης της νέας πρόσκλησης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ εντός Μαΐου, οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν “αξία τοποθέτησης” (voucher) θα πρέπει:

  1. να έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016 που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και να έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα,
  2. να γνωρίζο9υν το προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και το ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση θα περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΩ