Δελτίο Τύπου για την επιστολή στον Γεν. Αστυνομικό Διευθυντή κ. Δομζαρίδη