Εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό Πράξης 5004137, η προμήθεια και εγκατάσταση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού 1.612.000 ευρώ.
Στις 22/2/2017 η Διοίκηση του Δήμου, υπέβαλε ώριμη μελέτη και αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, όπου εγκρίθηκε έπειτα από αξιολόγηση με την από 3576/5-7-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα (ΑΔΑ: 66ΦΕ7ΛΛ-ΖΥΙ).
Στο πλαίσιο της νέας αυτής εγκατάστασης θα γίνει:
-Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Κουφαλίων.
-Εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές, εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διατηρηθεί.
-Ρύθμιση των παραμέτρων για την λειτουργική σύνδεση του νέου εξοπλισμού
 
Η συμβασιοποίηση και υλοποίηση των έργων: αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, κατασκευή βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Χαλκηδόνας, αποχέτευση Βαθυλάκκου-Νέας Μεσημβρίας-Χαλκηδόνας-Αδένδρου και Γέφυρας, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της πεπαλαιωμένης και με πολλά προβλήματα λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Κουφαλίων, αποτελούν έργα πνοής για τις περιοχές του Δήμου μας και πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωσή τους θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ