ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 31η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/08/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ