ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ