Δελτίο Τύπου για τη χορήγηση βεβαίωσης παράτασης ωραρίου μουσικής