Δελτίο Τύπου για τον Αγιασμό του Ειδικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου