ενημερωση δημοτών για ευνοϊκη ρυθμιση των οφειλών τους