Δελτίο Τύπου για την ολοκλήρωση της 1ης εβδομάδας προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Χαλκηδόνος