Επίσκεψη του Δημάρχου στο Άδενδρο για το έθιμο Ρουγκάτσια