Αγιασμός και έναρξη εργασιών αποχετευτικού συστήματος Βαθυλάκκου