ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους δημότες ότι στις 11-06-2018 ξεκινά η υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου για το Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα για τις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας.
Οι πολίτες που διαμένουν στην ημεδαπή έχουν στη διάθεσή τους τρεις (3) μήνες από την ως άνω ημερομηνία για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, δηλαδή μέχρι τις 11.09.2018, ενώ οι διαμένοντες στο εξωτερικό έχουν προθεσμία έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 11.12.2018.
Η υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική για όλους.
Οι κάτοικοι των Δημοτικών  Κοινοτήτων  Αγ. Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά στα τηλ. 2310716905 (Γέφυρα) και 2313300153 (Άγιος Αθανάσιος) και ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων: www.ktimatologio.gr και www.ktimathessaloniki.gr,
ή στα κάτωθι:

  1. Δημοτικό κατάστημα Αγ. Αθανασίου

κάθε Δευτέρα και ώρα 8:00 – 15:00
&

  1. στο Δημοτικό κατάστημα Γέφυρας

κάθε Πέμπτη και ώρα 8:00 – 15:00
 
Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα ενημερωθείτε για τις λοιπές κοινότητες του Δήμου για τις οποίες προβλέπεται να γίνουν δηλώσεις κτηματολογίου.