Δελτίο Τύπου για τη σύνδεση φυσικού αερίου των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων της ΔΚ Κουφαλίων