Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ