Μήνυμα Δημάρχου Χαλκηδόνος ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018