Δελτίο Τύπου για την ενημερωτική συνάντηση για τον ΙΔΝ