Δελτίο Τύπου για τη σύνδεση φυσικού αερίου στη ΔΚ Κουφαλίων