Ανακοίνωση κλήρωσης υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Χαλκηδόνος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ