Ο Δήμος Χαλκηδόνος, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, που εκπονεί ο ΟΑΕΔ, με τίτλο “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ”, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό από τα μητρώα του ΟΑΕΔ με τις κάτωθι ειδικότητες:

  1. A. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ (αριθμός θέσεων 2)
Περιγραφή θέσης Κωδικός ΟΑΕΔ Πλήθος
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 419000 2
  1. B. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ (αριθμός θέσεων 12)
Περιγραφή θέσης Κωδικός ΟΑΕΔ Πλήθος
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 916208 4
ΕΡΓΑΤΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 916205 8

Καλούμε τους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ανεργίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και κατέχουν τις προαναφερθείσες ειδικότητες, να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ Ιωνίας προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή, την οποία θα προσκομίσουν στο Δήμο Χαλκηδόνος.