21α)όροι διακήρ. υπ.αρ.57 αγροτ. Χαλκηδόνας_98ΦΛΩΗ2-4Ι5 20α)περίληψη διακ. υπ.αρ 17 αγροτ. Χαλκηδόνας_ΩΔΕΒΩΗ2-Π9Ω 19α)όροι διακήρ υπ.αρ 17 αγροτ. Χαλκηδόνας_ΨΞΩ4ΩΗ2-ΚΑΕ 22α)περίληψη διακ. υπ.αρ.57 αγροτ. Χαλκηδόνας_9ΦΜΕΩΗ2-Ρ7Ρ