Την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στις 6 το απόγευμα και κατά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Χαλκηδόνος.

Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χαλκηδόνος υπόψη του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος , αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, έως και τις 13 Μαρτίου 2024.

Επίσης μπορούν να υποβληθούν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην καθοριζόμενη συνεδρίαση εκλογής του Συμπαραστάτη.

Δείτε την προκήρυξη: 57-2024 προκήρυξη συμπαραστάτη του δημότη- ΨΠΒ6ΩΗ2-7ΤΣ