Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

159_2019_6Σ9ΡΩΗ2-Θ9Φ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ 438_19_967ΨΩΗ2-Ο3Ν_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ

Μάθε Περισσότερα →

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σ.Β.Α.Κ.

2η_Διαβούλευση_Υφιστάμενη κατάσταση 2η_Διαβούλευση_Εναλλακτικά_σενάρια

Μάθε Περισσότερα →

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

https://www.surveymonkey.com/r/xalkidona     ΕΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Μάθε Περισσότερα →