Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, και λοιπών ειδών υγιεινής Δήμου Χαλκηδόνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6_236 Είδη καθαρ. 22PROC009901109_signed   Περίληψη ειδών καθαριότητας 22PROC009901123 6Ο8ΠΩΗ2-7ΛΥ_signed

Μάθε Περισσότερα →