ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ