ΑΡ.177/2014 ΑΔΣ Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για σφράγιση Κ.Υ.Ε. Δήμου Χαλκηδόνος, που λειτουργούν χωρίς άδεια