ΑΡ.202/2014 ΑΔΣ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά» αρ.μελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση»