ΑΟΕ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 555.000,00 ευρώ για αποκομμιδη απορριμμάτων για τις ΔΕ Αγιου Αθανασίου και Κουφαλίων