ΑΟΕ 12/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση Πίστωσης δαπανών συνολικού ποσού 1.125.873,92 ευρώ