ΑΟΕ 23/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 29.996,49 € για την εργασία της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Χαλκηδόνος