ΑΟΕ 24/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 633,45 € για την προμήθεια δυο εκτυπωτών Δήμου Χαλκήδονος.