ΑΟΕ 26/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 5.781,00€ για την εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δημου Χαλκηδόνος έτους 2014.