ΑΟΕ 27/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 57,81€ για την προμήθεια τυμπάνου για φαξ Δημου Χαλκηδόνος.