ΑΟΕ 59/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 5.064,21 € για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων