ΑΟΕ 36/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση παγίας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών του Δήμου μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου.