ΑΟΕ 37/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας και Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της δημοπρασίας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015