ΑΟΕ 38/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015, συνολικού ποσού 12.341,66 (ΙΝΤΕΡΓΚΟ).